A B C D E F G H I J K L M N P R S V W All names

Name Total Name Total
Kaufman 9 Krauss 1
Klein 3 Krow 1